Regnskabshjælpen tilbyder inden for området følgende grundydelser:

 • Bogføring/afstemning
 • Fakturering/rykning
 • Betaling kreditorer
 • Momsopgørelse
 • Lønkørsel
 • Kontakt/dialog med bank
 • Udarbejdelse årsregnskab
 • Indkomst/selvangivelse
 • Budgetlægning/-opfølgning
 • Kontrol forskudsopgørelse
 • Rapportering/statistikker
 • Regnskabschef (deltid)